Privacy verklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt met het gebruik van de termen ‘Webdiensten, MarFlex, wij, ons’ ook verwezen naar Snijders, een zusteronderneming van MarFlex die eveneens uw persoonlijke gegevens kan verwerken, onder dezelfde voorwaarden zoals beschreven in de voornoemde privacyverklaring. MarFlex en Snijders zijn beide dochterondernemingen van Taiko Holdings.

MarFlex respecteert uw recht op privacy. Deze privacyverklaring legt uit hoe MarFlex uw persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben tot haar websites en internetdiensten (“Webdiensten”). We kunnen u verzekeren dat al uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.
Als het uw bedoeling is om de Webdiensten van MarFlex te blijven gebruiken, lees dan eerst deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Webdiensten aangezien het verwerken uitgaat van uw toestemming.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
MarFlex heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk of onrechtmatig vernietigen, onopzettelijk verliezen of wijzigen, en onrechtmatige verstrekking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.
Bovendien heeft MarFlex stappen ondernomen voor het toepassen van het meest passende beveiligingsniveau en de maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen risico’s die gepaard gaan met de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens.
Dergelijke informatie is alleen toegankelijk voor werknemers die toegang moeten hebben tot de gegevens om deze namens u te kunnen verwerken en die contractueel verplicht zijn uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

Informatiebronnen en verzamelen van gegevens
Het gebruik van onze Webdiensten wordt geregistreerd met als doel het opstellen van beveiligingsanalyserapporten en het beschermen tegen cyberaanvallen. Voor deze doelen verzamelen we enkel en alleen uw IP-adres. Bovendien worden IP-adressen alleen geanalyseerd in geval van een cyberaanval. Inloggegevens worden regelmatig en tijdig verwijderd.
Daarnaast verzamelen we alleen persoonsgegevens (bijv. namen, telefoonnummers of e-mailadressen) die relevant zijn voor het uitvoeren van onze Webdiensten en die vrijwillig aan ons gegeven zijn (bijv. via registratie, contactaanvragen, abonnementen enz.). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons gegeven heeft, zoals om uw vragen te beantwoorden, om u content te sturen waarvoor u ingeschreven bent, of om u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen.
Wanneer u de Webdiensten van MarFlex bezoekt, stuurt uw computer automatisch bepaalde technische en andere informatie naar ons toe (bijv. IP-adres en uw soort browser). MarFlex gebruikt cookies om informatie te verzamelen over uw webdienstengebruik. Aanvullende informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het gedeelte Cookies van deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Als u ons persoonlijke informatie geeft, dan kunnen wij deze gebruiken om:
• te zorgen voor een efficiënt en veilig gebruik van onze Webdiensten
• onze Webdiensten te ontwikkelen en te verbeteren
• antwoord te geven op uw vragen
• marketinginformatie te bieden via gerichte e-mails of interpersoonlijke communicatie
Als u gebruik blijft maken van deze Webdiensten, dan geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u op de manier en voor de doelen zoals hierboven uiteengezet.

Cookies
Onze Webdiensten kunnen “Cookies” gebruiken (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) om beter inzicht te krijgen in uw gebruik van onze websites. Hierdoor kan MarFlex u een persoonlijkere ervaring bieden, zowel wat betreft onze webdiensten als onze communicatie.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen
U kunt het gebruik van cookies accepteren of weigeren door de browserinstellingen te wijzigen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Informatie over hoe u cookies verwijdert of de instellingen voor cookies verandert, kunt u vinden in de instructies van uw webbrowser.

Webdienstanalyse
Voor de Webdiensten van MarFlex wordt gebruik gemaakt van diensten zoals Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers gebruikmaken van de website. Google maakt gebruik van samengevoegde statistische informatie om MarFlex te informeren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie alleen doorgeven aan derden als Google daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover die derden de informatie namens Google verwerken.
MarFlex maakt gebruik van Webdienstanalyse met als doel het gebruik te evalueren, rapporten voor onze editors op te stellen over de activiteiten, evenals andere diensten te leveren met betrekking tot Webdienstactiviteiten en internetgebruik.

Koppelingen naar derden
Onze Webdiensten kunnen koppelingen bevatten naar sites van derden die niet door MarFlex beheerd worden en die niet werken volgens de privacyverklaring van MarFlex. Als u naar sites van derden doorlinkt, dan is de privacyverklaring van MarFlex niet meer van toepassing. We raden u aan om elk privacybeleid van sites van derden te bekijken voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Bewaren van persoonlijke gegevens
Uw persoonsgegevens wordt alleen bewaard gedurende de tijd die MarFlex nodig heeft om de dienst te leveren waarom u heeft gevraagd of waarvoor u toestemming heeft gegeven, voorzover dit niet wettelijk anders is voorgeschreven.

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
Op verzoek, en zoals bepaald door de relevante wetten en regelgeving, legt MarFlex uit welke gegevens wij over u hebben verzameld en verwerkt. U kunt MarFlex ook verzoeken de gegevens die MarFlex over u verzameld heeft bij te werken, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen (bijv. als de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn). Bovendien heeft u volgens de van toepassing zijnde wetten en regelgeving het recht om MarFlex te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om uw rechten op gegevensoverdraagbaarheid in te roepen en ook om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MarFlex. Stuur dergelijke verzoeken naar: dataprivacy@marflex.com
MarFlex respecteert uw recht op privacy en zal altijd haar uiterste best doen om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de huidige van toepassing zijnde wetten en regelgeving. Mocht u echter de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgeving, neem dan contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@marflex.com
Als u niet langer geïnformeerd wilt worden over de promoties, aanbiedingen en producten van MarFlex, dan kunt u uw abonnement op deze communicatie annuleren door een e-mail te sturen naar: pumpingexcellence@marflex.com

Bijwerken van de privacyverklaring
Naar aanleiding van aanpassingen en/of wijzigingen van onze Webdiensten kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Daarom raden wij u aan om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op wijzigingen en aanpassingen.

Versie
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@marflex.com