SNIJDERS INTELLIGENT AUTOMATION

Ontwerper & Producent


Snijders Intelligent Automation is dé ontwerper en producent van intelligente automatiseringsoplossingen. Met onze specifieke kennis van laagspanningssystemen zijn wij voor u de ideale partner. Wij bieden automatiseringsoplossingen voor de maritieme, de offshore- en de baggersector. Daarnaast beschikken wij over grote expertise op het vlak van industriële automatisering, met speciale aandacht voor de interne logistieke sector en de voedselverwerkings- en landbouwindustrie.

“Snijders Intelligent Automation slaagt er keer op keer in op flexibele wijze haar elektrotechnische en technologische knowhow in te zetten”

Werkwijze


Voor ons vormen uw wensen ten aanzien van automatisering altijd het uitgangspunt. Allereerst stellen we een technisch voorstel op, inclusief doorlooptijd. Zodra wij uw akkoord hebben, beginnen we met het ontwerp van uw automatiseringsoplossing. Daarbij hebben wij continu ruggespraak met uw systeemengineers. Al onze automatiseringsoplossingen en elektrotechnische paneelbouw voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde normen voor dit soort systemen. Hetzelfde geldt voor onze ondersteuning van uw elektrotechnische laagspanningssystemen: ook deze voldoet aan alle wereldwijde normen voor dergelijke diensten.

 

 

Wij beschikken over goed getraind personeel. Onze mensen zijn eraan gewend om te werken op basis van de hoogst denkbare classificatienormen voor laagspanningssystemen, zowel in industriële- als in maritieme elektrotechnische systemen.

Wij bieden wereldwijde 24/7 service support. Zo helpen wij u om tot de best denkbare prestaties van uw industriële en/of maritieme toepassing te komen. Tegelijkertijd houden wij nauwgezet de laatste technische ontwikkelingen bij op het gebied van remote monitoring, data-analyse en nieuwe elektrotechnische componenten. Hierdoor kunnen wij u als klant de beste elektrotechnische- en/of automatiseringsoplossingen bieden. Al met al zorgen wij zo voor de optimalisatie van uw volledige toeleveringsketen: ten behoeve van uw bedrijf, uw medewerkers en uw toeleveranciers.

Betrouwbaarheid, betrokkenheid en loyaliteit


Wij voelen ons verantwoordelijk voor al onze stakeholders – een houding die kan worden samengevat in een enkele term: ‘respect’. Daarbij staan teamwork, het bieden van toegevoegde waarde en flexibiliteit voorop.

Betrouwbaarheid, betrokkenheid en loyaliteit – dat is waar het bij ons om draait binnen de contacten met onze stakeholders. Ook hierin onderscheiden wij ons van onze concurrenten. Wij zijn er van overtuigd dat dit de enige manier is om te komen tot een efficiënte vertaalslag van kennis naar product. Wij zien onze rol als die van een goede coach: continu overzicht is allesbepalend. Vanuit deze basis bieden wij onze stakeholders zo goed mogelijk inzicht in het automatiseringsproces.

Kortom, wij willen graag uw partner in intelligente automatisering zijn.

 

VRAGEN?

Bel of mail ons:

0186 65 95 95    –   info@snijders-et.nl