INTELLIGENT AUTOMATION

Gedegen kennis


Onze industriële software-engineers beschikken over een gedegen kennis van meerdere programmeertalen, zoals Siemens S7 en Allen Bradley, maar ook de talen van andere PLC- en PC-fabrikanten vormen geen enkele probleem. Daarnaast kunnen onze programmeurs eveneens goed overweg met het programmeren van HMI-schermen.

Bij al onze leveringen letten wij altijd op de integrale kosten. Wij gaan altijd op zoek naar de optimale balans tussen prijs, prestaties en technologie. Om dit te bereiken werken we nauw samen met onze elektrotechnische hardware-engineers. Uiteindelijk adviseren onze engineers aan de hand van de functionele specificaties en het eisenpakket welke programmeertaal het beste past bij uw elektrotechnisch systeem. Daarbij kunnen meerdere databronnen worden geïntegreerd en wordt al met al een geïntegreerd geautomatiseerd elektrotechnisch systeem ontwikkeld.

Wij bieden verschillende opties voor data-analyse. Dat betekent dat wij een analyse maken van de data die worden opgeslagen door uw systeem. Deze data kunnen wij bereiken op basis van remote access (toegang op afstand tot de op uw systeem opgeslagen data). Wij verrichten onder meer data-analyses op het gebied van storingen, preventief onderhoud en procesprestaties.

Uitgebreide analyse


Eerst maken we een uitgebreide analyse van uw wensen als klant. Daarna adviseren wij u over wat wij denken dat het optimale softwareplatform voor u is. Bij dit advies houden we altijd rekening met meerdere invalshoeken, bijvoorbeeld: Wat zijn uw uitbreidingswensen voor de toekomst? Hoe zit het met de toegankelijkheid van het softwareplatform? Wat bedragen de licentiekosten van de software? Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning door derden?

Daarnaast maken we een analyse van de beoogde prestaties. Op basis hiervan adviseren wij over de minimaal benodigde hardware. Op deze manier zijn wij in staat om een automatiseringsplatform te creëren dat uw werkprocessen optimaal ondersteunt. Uiteraard vragen wij u tijdens de ontwikkelingsfase continu om feedback. We bespreken de vorderingen en brengen deze, waar mogelijk, via animatieprocessen voor u in beeld. Zodra de industriële software is uitontwikkeld en geïmplementeerd, wordt deze aan u overgedragen, inclusief goed gedocumenteerde bronbestanden.

 

“Snijders Intelligent Automation:
procesautomatisering door de juiste koppeling tussen kennis en techniek”

Referentie


Voor een van onze klanten hebben wij de mobiele x-ray installatie doorgelicht. Een dergelijke installatie bevat diverse deelprocessen. Al deze processen zijn door ons in kaart gebracht. Tevens hebben wij het aanwezige elektrotechnische- en automatiseringsplatform getoetst. Op basis hiervan hebben wij een geheel nieuw ontwerp gemaakt, met als doel de prestaties van het platform aanzienlijk te verbeteren. De werkzaamheden voor deze x-ray installatie betroffen onder meer:

  • analyse van de huidige situatie;
  • opstellen van een functionele omschrijving;
  • advisering ten aanzien van een nieuw softwareplatform;
  • opstellen van het implementatieplan.

Voor diverse hijswerktuigen hebben wij speciale software ontwikkeld. Voor deze kranen spelen diverse veiligheidsaspecten. Het is van cruciaal belang om de handmatige besturing hiervan continu te toetsen. Met onze software hebben wij ervoor gezorgd dat de kranen altijd opereren binnen bepaalde limietwaarden. Onze levering betrof onder meer het volgende:

  • een functionele omschrijving van de benodigde geïntegreerde automatisering;
  • ontwerp en productie van de software;
  • implementatie en inbedrijfstelling.

 

VRAGEN?

Bel of mail ons:

0186 65 95 95    –   info@snijders-et.nl